Спаси София предлага бул. Джеймс Баучер да се превърне в първия Зелен булевард на София – AUTOZONA.bg
Connect with us

Пътища

Спаси София предлага бул. Джеймс Баучер да се превърне в първия Зелен булевард на София

Публикувано преди

на

Екипът на Спаси София констатира, че в квартал Лозенец, един от емблематичните булеварди – Джеймс Баучер, има спешна необходимост от цялостен ремонт. Липсват пешеходни пространства, настилката по тротоарите е повредена и разнородна, а освен това има и препятствия, павираното улично платно е в много лошо състояние. Участъкът се избягва от автомобили, а пропадането на паветата е довело до разкривени трамвайни релси. По трасето преминава трамвай №10, но не е предпочитан транспорт именно, заради лошия павиран участък и занемареното състояние на спирките.

Фиг.1 – Павиран булевард, криви линии и занемарени спирки

Това е поредният булевард, където се наблюдава приоритет за автомобилното движение, като има неефективно използване на пространството, тотална липса на градска мебел като пейки и кошчета, необезопасено и силно затруднено пешеходно движение, занемарено озеленяване и цялостно пренебрегване на потенциала на района.

Фиг. 2 – Бул. Джеймс Баучер, неефективно пространство 

Всеки, който преминава, може да забележи, че тротоарите и булеварда в района са оставени на произвола на съдбата, настилките са разнородни, неравни, на места са заети от колчета, стълбове за улично осветление, неподредена растителност, кофи за смет и други. Това оставя пешеходците без възможност за нормално придвижване, има липса на достъпна среда и не е налична качествена градска среда за отдих.

Фиг. 3 – Проблем с тротоарите и разнородни настилки 

Друг сериозен проблем е свързан с отводняването или по-скоро остарялата отводнителна система на булеварда. При малко по-проливни дъждове, къщите намиращи се в ниската част на квартала са първите пострадали от наводнения в приземните си етажи. Шахтите по булеварда не са подменяни от години, не се поддържат ефективно и често са задръстени с листа и боклуци. Дъждовните води се смесват с битовата канализация, което често води до преливане и наводнения.

Фиг. 4 – Проблем с отводнителните шахти

От Спаси София смятаме, че един от най-емблематичните булеварди на квартал Лозенец не бива да се свързва с лоша настилка, липса на достъпна пешеходна среда, занемарен градски транспорт и неефективна система за отводняване. 

Фиг. 5 – Пешеходна пътека, вариация от настилки 

Фиг. 6 – Проблем с неизползваем градски транспорт

Какво е нашето предложение? Джеймс Баучер да бъде първият зелен булевард в София!

Екипът ни от доброволци разработи предложение за цялостна промяна на булеварда като сме си поставили за цел да постигнем:

  • Първия зелен градски булевард
  • Качествени настилки за всички участници в движението
  • Зелена инфраструктура и системи за управление на дъждовната вода
  • Удобен градски транспорт и спиркови навеси
  • Компактна, подредена и красива градска среда

Фиг. 7 – Визия на нашето предложение 

Какво ще се промени на бул. Джеймс Баучер ?

Булевард Джеймс Баучер в участъка между бул. Черни връх и Семинарията има типичния чар на квартал Лозенец. Характеризира се с павирано платно и трамвайна линия, наличие на учебни заведения, жилищни и офис сгради и естествена зеленина. Трамваят и пътниците му, местните жители и студенти от близките факултети са основни участници в движението по широките тротоари на булеварда. Тези съществуващи характеристики правят булевард Джеймс Баучер подходящ кандидат за преустройство в първия зелен булевард в София.

В проекта сме заложили мерки за решаването на конкретни проблеми, а именно подобряване качеството на градската среда, нови настилки, създаване на по-привлекателен градски транспорт и въвеждане на зелена инфраструктура и устойчиво управление на дъждовната вода. Ето как ще го постигнем :

Ще превърнем неизползваното пространство в линеен парк. 

 

Фиг. 8 – Обновено и споделено място за всички 

Качествена и еднородна настилка, достъпна среда за всички участници в движението.

Тротоарната настилка трябва да бъде еднаква и с осигурена достъпна среда, само по този начин маршрутът ще е удобен за разходка и ползване от пешеходци, майки с детски колички, велосипедисти и хора с увреждания. От огромно значение за цялостното ремонтиране на булеварда е качественото пренареждане на паветата по уличното платно. Да, пренареждането на паветата е мисия възможна. Повече за това как се подреждат гранитните блокове в красиви и удобни настилки, може да прочетете в нашия “Наръчник на павьора”. Добрата павирана настилка и изправянето на кривите трамвайни релси ще доведат до повишаване на комфорта при пътуване с градския транспорт – трамвай №10.

Фиг. 9 – Качествена настилка по тротоари и пътно платно 

Удобен и модерен градски транспорт 

Задължително залагаме нови спиркови навеси, устойчиви на атмосферните условия. Те ще осигурят необходимите условия на комфорт, които да направят градския транспорт привлекателен и предпочитан. Навесите са предвидени с достатъчна широчина, така че да бъдат удобни и с необходимите места за сядане и удобно изчакване. Предвиждаме поставяне на карти с маршрути, разписания, автомати за билети – елементи, необходими за всяка спирка и за създаване на качествен алтернативен транспорт в София.

Фиг. 10 – Нови модерни и удобни спиркови навеси

Подходяща система за отводняване и грижа за озеленяването 

Първо е необходимо да си отговорим – Защо е важно да управляваме дъждовните води?

От съществено значение е да управляваме дъждовните води, тъй като София е с комбинирана канализация: едни и същи тръби пренасят както дъждовната вода от улици, къщи и предприятия, така и отпадъчните води от домове и офиси към пречиствателна станция. Комбинацията на дъждовни и отпадъчни води може да претовари системата, запълвайки тръбите по-бързо, отколкото нашите пречиствателни станции могат да ги почистят и съответно преливат в нашите реки и потоци. Пороите са една от причините за замърсяване на реки и потоци, източник на нашата питейна вода. Водата носи боклуци, химикали, бактерии и други замърсители, които влияят негативно върху питейната вода.

Предлагаме няколко метода за въвеждане на т.нар. Зелена инфраструктура по бул. Джеймс Баучер, чрез тях ще използваме повторно ефективно дъждовната вода за напояване и ще запазим качеството на питейната вода.

Фиг. 11 – Нашето предложение и видове системи  

На местата определени за спирки на градския транспорт, предвиждаме да се реализират т.нар. подземни траншеи или резервоари с вода (виж Фиг. 12). Резервоарът за съхранение е подземен и разположен под спирките. Зоните са предвидени така, че да съхраняват дъждовната вода или да забавят нейния отток към канализацията. Събраната вода може да се използва за поливане на зелените площи и градини в близост.

Фиг. 12 – Пример за резервоар с вода 

Важен елемент част от системата за управление на дъждовната вода са растителните бордюри (виж Фиг.13). Това са бордюри, продължение на тротоара с растения, които излизат на пътното платно. Водата се насочва и поема от растенията. Излишният отток отива към канализацията. Освен за управление на дъждовните води, растителните бордюри също помагат за успокояване на трафика. Когато са разположени на пешеходни пътеки, те осигуряват предимство на пешеходците и условия за по-голяма безопасност.

Фиг. 13 – Пример за растителен бордюр 

Друг метод подходящ за естествено богато озеленения с дървета булевард  е дървесната траншея (виж Фиг.14). Това е система от дървета, свързани с подземна структура за проникване на водата. Тя се съхранява в празните пространства между дренажните камъни, напоявайки дърветата. Ако капацитетът на тази система е надвишен, то дъждовната вода може да се влее в съществуващата канализация.

Фиг. 14 – Пример за дървесни траншеи

Сред помощните средства за зелена инфраструктура са и т. нар. малки градини (виж Фиг.15). Те са специална система, която се прави директно на тротоара и позволява оттичане, както от улици, така и от тротоари. Тези градини управляват дъждовната вода, като осигуряват съхранение, просмукване, изпаряване на водата и естествено поливане на растенията в тях.

Фиг. 15 – Пример за малки градини

Ползите от зеления буфер са много: 

  • Повече зеленина и сянка през летните месеци и възможност за поставяне на пейки, отдалечени от автомобилните ленти;
  • Повече открита площ за естествено попиване и оттичане на дъждовните води и намаляване на риска от наводнения в Лозенец;
  • Повече площ за абсорбиране на вредните фини прахови частици чрез засаждането на отделни видове дървета, които максимално успешно се справят с тях;
  • Намаляване на шумовото и прахово замърсяване от булеварда към околните жилищни сгради;
  • Повишаване на готовността на София за справяне с климатичните аномалии, последствие от климатичните промени.


Качествена градска среда и места за отдих 

В непосредствена близост има множество висши и средни учебни заведения. Тук са разположени Физическия факултет и Факултета по Математика и информатика, както и няколко училища. Чрез изграждане на кътове за отдих в района на булеварда, както и  места за разходка ще облагородим цялостно средата. Поставянето на подходяща градска мебел създава обособени зони за събиране и социални контакти и това е крачка напред към по-добра градска среда.

Фиг. 16 – Места за отдих и социални контакти

Заключение

Булевард Джеймс Баучер може да бъде първият Зелен булевард в София- тенденция, популярна и работеща в Европа повече от десетилетие. Заради ненатовареното движение няма да се наруши нито паркирането, нито движението на трамваите и автомобилите в участъка, а ще се подобрят условията за другите участници в движението и ще увеличи зеленината в градската среда. Това ще окаже благоприятен ефект не само върху комфорта на гражданите през лятото, но и върху качеството на питейната ни вода и чистотата на въздуха дългосрочно. Това е именно и един от най-сериозните проблеми на града ни, който изисква спешни и устойчиви мерки.

От Спаси София вярваме, че освен спешен ремонт на булеварда по стандартния метод е важно да бъде заложена и система за зелена инфраструктура. Освен престиж това би донесло и инвестиции, а директните и косвените ползи за гражданите ще са значителни. Ние вярваме, че първата стъпка на един процес, ориентиран към бъдещата градска среда и нужди на софиянци, може да започне именно тук – от бул. Джеймс Баучер и превръщането му в първия зелен булевард на София.

Фиг. 17 – Джеймс Баучер = Зелен булевард

 

Източник: spasisofia.org

Продължи с четенето

Новини

Миньорите и енергетиците продължават с блокадите по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“

Published

on

By

Продължават протестите на миньори и енергетици в страната. Недоволните пробиха полицейската блокада край автомагистрала „Струма“ и излязоха на пътя. От рано сутринта днес полиция и жандармерия се опитваше до осуети опитите на недоволни работници и синдикалисти да блокират автомагистралата.

Още сутринта, край ТЕЦ „Бобов дол“, протестното шествие беше спряно от полиция, а протестиращите бяха заставени да оставят автомобилите си.

Шествието продължи с патриотични песни пеша до разклона за автомагистрала „Струма“, преди Дупница. Синдикалисти и полицаи опитаха да преговарят, но опитите останаха неуспешни. Стигна се до напрежение, а протестиращите пробиха полицейската блокада. Около 200 са протестиращите енергетици и миньори.

Служители на ТЕЦ-Сливен блокираха за кратко входна артерия на града в знак на подкрепа към протеста на колегите си миньори и енергетици. Пред сградата на „Топлофикация“ се събраха всички, които не са на смяна в предприятието, където работят близо 300 души. Дружеството използва като гориво въглища основно от басейна „Марица Изток“.

„Солидарни сме с колегите, които са на барикадата вече четвърто денонощие“, каза пред БТА председателят на синдикалната организация на КНСБ в дружеството Дочо Дочев и допълни, че са в протестна готовност. Общо 260 са членовете на синдиката в ТЕЦ-Сливен.

„Ако ни затворят, оставаме без препитание, всички учреждения остават без парно, ще бъдат засегнати всички граждани с увеличаване на цените“, каза Иван Стойков, който работи в местната топлофикация от седем години.

Протестиращите очакват и подкрепа от гражданите на Сливен, защото затварянето на „Топлофикация“ ще се отрази пряко на живота им. „Затварянето би довело до екологична катастрофа в града и спиране на отоплението на 15 000 битови абонати, на почти всички болници, училища и детски градини“, каза Костов.

Утре в 13:30 часа протестиращите от ТЕЦ-Сливен ще блокират Подбалканския път в района на кръговото движение край сливенското село Тополчане.

Остават затворени автомагистрала “Тракия“ при Стара Загора и Прохода на Републиката, по данни на МВР към 11:00 часа, съобщиха от ведомството.

Блокирано е и движението на АМ „Струма“ при км 59+190 в двете посоки София-Благоевград, след като протестиращи са преодолели кордона от полицейски сили. Трафикът се отклонява по предвидения обходен маршрут по пътя София – Благоевград през Дупница.

Затруднено е движението на път ІІ-62 (Дупница – Кюстендил) в двете посоки. Обходният маршрут е през път І-6 (София – Радомир – Кюстендил). На място са екипи на „Пътна полиция“.

Ограничено е преминаването през прохода Хаинбоаз в района на село Гурково, детелината на автомагистрала „Тракия“ към Стара Загора и Хасково на 208-и километър и главния път София- Бургас.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира недоволството на миньори и енергетици пред журналисти в Пловдив. Подкрепяме тези министри, но начинът им на комуникация е изключително грешен, каза Борисов. Сега преговорите за приемането на плана се водеха от колегите и нас не ни канят на среща. „Ако някой ги съветва така да комуникират с разгневена общност, не е правилно, защото това са български граждани и надали на тях им е приятно да препятстват други български граждани“, допълни Борсов относно блокираните пътища в страната.

Той посочи, че така, както е помолил зърнарите да не влизат в София и да блокират града, същото казва и на протестиращите сега.

БТА

Продължи с четенето

Новини

Нормален е трафикът на повечето гранични пунктове, работата на ферибота Никопол-Турну Мъгуреле е затруднена

Published

on

By

Нормален е трафикът на повечето гранични пунктове, работата на ферибота Никопол-Турну Мъгуреле е затруднена, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“.

Румънският фериботен кораб ,,Европа”, обслужващ линията на гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Никопол“- Турну Мъгуреле, не извършва плавания поради повреда. Работата ще бъде подновена след отстраняване на аварията. От ГД «Гранична полиция» препоръчват на пътуващите да използват други пунктове на българо-румънската граница.

На ГКПП „Видин“ и „Кардам“ трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход. Преминаването през съвместните гранични пунктове „Кайнарджа“/“Липница“ и „Крушари“/“Добромир“ се осъществява съгласно договореното работно време от 8 до 20 часа.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия. На пункт „Калотина“ се извършват строително-монтажни дейности във връзка с договор за реконструкция и модернизация. Това налага временно стесняване на пътните платна и реорганизация на движението на превозните средства. През празничните дни пътуващите с леки автомобили трябва да имат предвид, че временната организация на движението преди и в зоната на граничния пункт може да удължи времето за преминаване.

По границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.  От „Гранична полиция“ препоръчват на гражданите, което пътуват от и за южната ни съседка, да използват за преминаване освен пунктовете „Кулата“ и „Маказа“, и останалите ГКПП – „Илинден“, „Златоград“, „Ивайловград“ и „Капитан Петко войвода“.
През гранични пунктове  „Маказа“, „Златоград“ и „Ивайловград“ могат да преминават само леки коли и микробуси.

По границата с Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Продължи с четенето

Новини

От 3 до 5 октомври през нощта за три часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе

Published

on

By

От 3 октомври /вторник/ до 5 октомври /четвъртък/ за три часа през нощта – от 22 ч. до 1 ч., ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе. Временната организация е за изпълнението на неотложни аварийно-ремонтни дейности на фугите на моста. За всички видове превозни средства ще бъде преустановено преминаването в двете посоки през гранично контролно-пропускателния пункт.

За да не се затруднява движението аварийните работи ще се извършват през нощта, когато трафикът и натовареността на граничния пункт е по-слаб. При изпълнението на ремонта ще се използва материал, който изисква при втърдяването му да няма никакви вибрации по конструкцията на моста. Целта е предприеманите сега аварийни дейности да осигурят нормалното експлоатационното състояние на моста до започване на предстоящия основен ремонт.

През деня и останалата част от нощта движението в района на ремонта ще се осъществява в една лента, с пропускателен режим и ще се регулира с пътни знаци и сигналисти. Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но аварийно-възстановителните работи са наложителни, за да се осигури безопасното пътуване по мостовото съоръжение.

Трасето на българската територия на Дунав мост, с дължина 1,057 км, се нуждае от основен ремонт и такъв е залегнал в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“. В края на август т. г. беше обявена обществена поръчка за основен ремонт на съоръжението въз основа на изготвен технически проект. Основен ремонт на Дунав мост до момента не е предприеман. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка. Техническият проект предвижда основен ремонт на съоръжението, цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка и т. н. Проучват се варианти как основният ремонт да се извърши без да се затваря мостовото съоръжение.

Продължи с четенето
Advertisement

ПОПУЛЯРНО

Copyright © 2022 AutoZona.bg.