Спаси София предлага бул. Джеймс Баучер да се превърне в първия Зелен булевард на София – AUTOZONA.bg
Connect with us

Пътища

Спаси София предлага бул. Джеймс Баучер да се превърне в първия Зелен булевард на София

Публикувано преди

на

Екипът на Спаси София констатира, че в квартал Лозенец, един от емблематичните булеварди – Джеймс Баучер, има спешна необходимост от цялостен ремонт. Липсват пешеходни пространства, настилката по тротоарите е повредена и разнородна, а освен това има и препятствия, павираното улично платно е в много лошо състояние. Участъкът се избягва от автомобили, а пропадането на паветата е довело до разкривени трамвайни релси. По трасето преминава трамвай №10, но не е предпочитан транспорт именно, заради лошия павиран участък и занемареното състояние на спирките.

Фиг.1 – Павиран булевард, криви линии и занемарени спирки

Това е поредният булевард, където се наблюдава приоритет за автомобилното движение, като има неефективно използване на пространството, тотална липса на градска мебел като пейки и кошчета, необезопасено и силно затруднено пешеходно движение, занемарено озеленяване и цялостно пренебрегване на потенциала на района.

Фиг. 2 – Бул. Джеймс Баучер, неефективно пространство 

Всеки, който преминава, може да забележи, че тротоарите и булеварда в района са оставени на произвола на съдбата, настилките са разнородни, неравни, на места са заети от колчета, стълбове за улично осветление, неподредена растителност, кофи за смет и други. Това оставя пешеходците без възможност за нормално придвижване, има липса на достъпна среда и не е налична качествена градска среда за отдих.

Фиг. 3 – Проблем с тротоарите и разнородни настилки 

Друг сериозен проблем е свързан с отводняването или по-скоро остарялата отводнителна система на булеварда. При малко по-проливни дъждове, къщите намиращи се в ниската част на квартала са първите пострадали от наводнения в приземните си етажи. Шахтите по булеварда не са подменяни от години, не се поддържат ефективно и често са задръстени с листа и боклуци. Дъждовните води се смесват с битовата канализация, което често води до преливане и наводнения.

Фиг. 4 – Проблем с отводнителните шахти

От Спаси София смятаме, че един от най-емблематичните булеварди на квартал Лозенец не бива да се свързва с лоша настилка, липса на достъпна пешеходна среда, занемарен градски транспорт и неефективна система за отводняване. 

Фиг. 5 – Пешеходна пътека, вариация от настилки 

Фиг. 6 – Проблем с неизползваем градски транспорт

Какво е нашето предложение? Джеймс Баучер да бъде първият зелен булевард в София!

Екипът ни от доброволци разработи предложение за цялостна промяна на булеварда като сме си поставили за цел да постигнем:

  • Първия зелен градски булевард
  • Качествени настилки за всички участници в движението
  • Зелена инфраструктура и системи за управление на дъждовната вода
  • Удобен градски транспорт и спиркови навеси
  • Компактна, подредена и красива градска среда

Фиг. 7 – Визия на нашето предложение 

Какво ще се промени на бул. Джеймс Баучер ?

Булевард Джеймс Баучер в участъка между бул. Черни връх и Семинарията има типичния чар на квартал Лозенец. Характеризира се с павирано платно и трамвайна линия, наличие на учебни заведения, жилищни и офис сгради и естествена зеленина. Трамваят и пътниците му, местните жители и студенти от близките факултети са основни участници в движението по широките тротоари на булеварда. Тези съществуващи характеристики правят булевард Джеймс Баучер подходящ кандидат за преустройство в първия зелен булевард в София.

В проекта сме заложили мерки за решаването на конкретни проблеми, а именно подобряване качеството на градската среда, нови настилки, създаване на по-привлекателен градски транспорт и въвеждане на зелена инфраструктура и устойчиво управление на дъждовната вода. Ето как ще го постигнем :

Ще превърнем неизползваното пространство в линеен парк. 

 

Фиг. 8 – Обновено и споделено място за всички 

Качествена и еднородна настилка, достъпна среда за всички участници в движението.

Тротоарната настилка трябва да бъде еднаква и с осигурена достъпна среда, само по този начин маршрутът ще е удобен за разходка и ползване от пешеходци, майки с детски колички, велосипедисти и хора с увреждания. От огромно значение за цялостното ремонтиране на булеварда е качественото пренареждане на паветата по уличното платно. Да, пренареждането на паветата е мисия възможна. Повече за това как се подреждат гранитните блокове в красиви и удобни настилки, може да прочетете в нашия “Наръчник на павьора”. Добрата павирана настилка и изправянето на кривите трамвайни релси ще доведат до повишаване на комфорта при пътуване с градския транспорт – трамвай №10.

Фиг. 9 – Качествена настилка по тротоари и пътно платно 

Удобен и модерен градски транспорт 

Задължително залагаме нови спиркови навеси, устойчиви на атмосферните условия. Те ще осигурят необходимите условия на комфорт, които да направят градския транспорт привлекателен и предпочитан. Навесите са предвидени с достатъчна широчина, така че да бъдат удобни и с необходимите места за сядане и удобно изчакване. Предвиждаме поставяне на карти с маршрути, разписания, автомати за билети – елементи, необходими за всяка спирка и за създаване на качествен алтернативен транспорт в София.

Фиг. 10 – Нови модерни и удобни спиркови навеси

Подходяща система за отводняване и грижа за озеленяването 

Първо е необходимо да си отговорим – Защо е важно да управляваме дъждовните води?

От съществено значение е да управляваме дъждовните води, тъй като София е с комбинирана канализация: едни и същи тръби пренасят както дъждовната вода от улици, къщи и предприятия, така и отпадъчните води от домове и офиси към пречиствателна станция. Комбинацията на дъждовни и отпадъчни води може да претовари системата, запълвайки тръбите по-бързо, отколкото нашите пречиствателни станции могат да ги почистят и съответно преливат в нашите реки и потоци. Пороите са една от причините за замърсяване на реки и потоци, източник на нашата питейна вода. Водата носи боклуци, химикали, бактерии и други замърсители, които влияят негативно върху питейната вода.

Предлагаме няколко метода за въвеждане на т.нар. Зелена инфраструктура по бул. Джеймс Баучер, чрез тях ще използваме повторно ефективно дъждовната вода за напояване и ще запазим качеството на питейната вода.

Фиг. 11 – Нашето предложение и видове системи  

На местата определени за спирки на градския транспорт, предвиждаме да се реализират т.нар. подземни траншеи или резервоари с вода (виж Фиг. 12). Резервоарът за съхранение е подземен и разположен под спирките. Зоните са предвидени така, че да съхраняват дъждовната вода или да забавят нейния отток към канализацията. Събраната вода може да се използва за поливане на зелените площи и градини в близост.

Фиг. 12 – Пример за резервоар с вода 

Важен елемент част от системата за управление на дъждовната вода са растителните бордюри (виж Фиг.13). Това са бордюри, продължение на тротоара с растения, които излизат на пътното платно. Водата се насочва и поема от растенията. Излишният отток отива към канализацията. Освен за управление на дъждовните води, растителните бордюри също помагат за успокояване на трафика. Когато са разположени на пешеходни пътеки, те осигуряват предимство на пешеходците и условия за по-голяма безопасност.

Фиг. 13 – Пример за растителен бордюр 

Друг метод подходящ за естествено богато озеленения с дървета булевард  е дървесната траншея (виж Фиг.14). Това е система от дървета, свързани с подземна структура за проникване на водата. Тя се съхранява в празните пространства между дренажните камъни, напоявайки дърветата. Ако капацитетът на тази система е надвишен, то дъждовната вода може да се влее в съществуващата канализация.

Фиг. 14 – Пример за дървесни траншеи

Сред помощните средства за зелена инфраструктура са и т. нар. малки градини (виж Фиг.15). Те са специална система, която се прави директно на тротоара и позволява оттичане, както от улици, така и от тротоари. Тези градини управляват дъждовната вода, като осигуряват съхранение, просмукване, изпаряване на водата и естествено поливане на растенията в тях.

Фиг. 15 – Пример за малки градини

Ползите от зеления буфер са много: 

  • Повече зеленина и сянка през летните месеци и възможност за поставяне на пейки, отдалечени от автомобилните ленти;
  • Повече открита площ за естествено попиване и оттичане на дъждовните води и намаляване на риска от наводнения в Лозенец;
  • Повече площ за абсорбиране на вредните фини прахови частици чрез засаждането на отделни видове дървета, които максимално успешно се справят с тях;
  • Намаляване на шумовото и прахово замърсяване от булеварда към околните жилищни сгради;
  • Повишаване на готовността на София за справяне с климатичните аномалии, последствие от климатичните промени.


Качествена градска среда и места за отдих 

В непосредствена близост има множество висши и средни учебни заведения. Тук са разположени Физическия факултет и Факултета по Математика и информатика, както и няколко училища. Чрез изграждане на кътове за отдих в района на булеварда, както и  места за разходка ще облагородим цялостно средата. Поставянето на подходяща градска мебел създава обособени зони за събиране и социални контакти и това е крачка напред към по-добра градска среда.

Фиг. 16 – Места за отдих и социални контакти

Заключение

Булевард Джеймс Баучер може да бъде първият Зелен булевард в София- тенденция, популярна и работеща в Европа повече от десетилетие. Заради ненатовареното движение няма да се наруши нито паркирането, нито движението на трамваите и автомобилите в участъка, а ще се подобрят условията за другите участници в движението и ще увеличи зеленината в градската среда. Това ще окаже благоприятен ефект не само върху комфорта на гражданите през лятото, но и върху качеството на питейната ни вода и чистотата на въздуха дългосрочно. Това е именно и един от най-сериозните проблеми на града ни, който изисква спешни и устойчиви мерки.

От Спаси София вярваме, че освен спешен ремонт на булеварда по стандартния метод е важно да бъде заложена и система за зелена инфраструктура. Освен престиж това би донесло и инвестиции, а директните и косвените ползи за гражданите ще са значителни. Ние вярваме, че първата стъпка на един процес, ориентиран към бъдещата градска среда и нужди на софиянци, може да започне именно тук – от бул. Джеймс Баучер и превръщането му в първия зелен булевард на София.

Фиг. 17 – Джеймс Баучер = Зелен булевард

 

Източник: spasisofia.org

Продължи с четенето

Новини

В отделни участъци на АМ Хемус днес ще се извършват ремонти дейности

Published

on

By

Днес от 7 ч. до 21 ч. поради ремонти на асфалтовата настилката между 19-и и 17-и километър на АМ „Хемус“ движението в посока София ще преминава само в изпреварващата лента. В същия часови интервал трафикът за Варна между 69-ти и 70-ти км също ще е само в изпреварващата лента поради ремонт на настилката в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и необходимата дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Продължи с четенето

Новини

Започва рехабилитация на Аспаруховия мост във Варна

Published

on

By

Днес от 8:00 часа започват ремонтно-възстановителни дейности по участъци с нарушена пътна настилка на Аспаруховия мост. Дейностите ще започнат по източно платно (посока Бургас – Варна). За целта ще бъде въведена временна организация на движението. Ремонтните дейности ще продължат и на 19 юни, сряда, също от 8:00 часа, когато ще се работи по западното платно (посока Варна – Бургас). Това бе докладвано днес по време на оперативката при кмета на Варна Благомир Коцев.

Рехабилитация на пътната инфраструктура се извършва в целия град. В район „Приморски“ около 46% от настилката, която ще се ремонтира е фрезована, а 33% вече и изпълнена. В момента се работи по улиците „Селиолу“, „Н. Геров“, „М. Лазаров“ и други, отчетоха от районното кметство. Около 30% от ремонтните дейности в район „Младост“ също са изпълнени. Запълват се дупките по улицата, която е най-тежко състояние – ул. „Вяра“. Една трета от рехабилитация в район „Вл. Варненчик“ също е приключила. Тази седмица се очаква да започне и ремонтът на бул. „Цар Освободител“, който също е в недобро състояние. Предстоят да започнат ремонтните дейности в район „Одесос“.

До края на месеца ще бъде временно спрян за срок от две седмици светофарът откъм локалното платно паралелно на бул. „Княз Борис I“ преди кръговото на „Почивка“ (посока от курортните комплекси към центъра на Варна).

На същия светофар ще бъдат поставени пътни бордюри – тип делиниатори, забраняващи левия завой за пътуващите от Варна автомобили в посока курортните комплекси по ул. „Янаки Богданов“. Достъпът към улицата ще се осъществява с обратен завой на следващото кръгово кръстовище.

Продължи с четенето

Новини

През прохода „Петрохан“ е забранено движението на тежкотоварни камиони

Published

on

By

Няма издадена заповед за промяна на временната организация на движение в участъка Мездра – Лютидол

През прохода „Петрохан“ – път II-81, е забранено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Контролът по спазването на ограничението се осъществява от „Пътна полиция“. Няма издадена заповед за промяна в организацията на движение в участъка Мездра – Лютидол – п. в. „Новачене“ на път I-1, която ще се наложи заради предстоящата модернизация на трасето. Движението за всички видове моторни превозни средства по отсечката предстои да бъде ограничено, но едва след като завърши ремонтът на обходните трасета.

Агенция „Пътна инфраструктура“ напомня това заради постъпили запитвания. С оглед осигуряване на безопасността на живота и здравето на хората, АПИ извършва задълбочени анализи на пътната обстановка и е в комуникация с отговорните институции преди да бъде въведена временната организация на движението.

Спирането на трафика по участъка от първокласния път ще е необходимо за доизграждането на пътните възли на две нива – „Мездра“, „Дърманци“ и „Ребърково“ и модернизацията на пътя Мездра – Ботевград в участъка от 161-ви до 194-ти км.

Ограничаването на движението в участъка Лютидол – п. в. „Новачене“ /от км 172+640 до км 185+600/ е свързано със строителството на пътен възел „Лютидол“, корекция на Мала река с изместване на речното корито и преминаване отляво на пътя в дясно, в частично покрит участък под насип. Общата дължина на речната корекция е близо 2 км по протежение на пътя. Необходимо е да се изградят множество съоръжения – надлез, две армостени с обща дължина от 260 м, стоманобетонова подпорна стена – 86 м, частично укрепителна пилотна стена – 140 м, дълбок изкоп – близо 40 м. Ще се направи и стоманобетонова подпорна стена с дължина 256 м и пресичания на стар и нов път и др.

За повишаване безопасността на движение и избягване на засилен трафик на всички пътуващи, АПИ винаги и своевременно е информирала широката общественост за предстоящи ремонтни дейности и временните обходни маршрути. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Продължи с четенето
Реклама

ПОПУЛЯРНО